BicikliKontakt - Prodaja bicikala BjelovarGEMA d.o.o. - Prodaja i servis bicikala

GEMA d.o.o. - Prodaja i servis bicikala

GEMA d.o.o.GEMA d.o.o.
Istarska 15 a
43000 Bjelovar, Hrvatska
OIB: 62686526295
ŽIRO: 2402006-1100003351

Trgovina i servis "BICIKLIST"
Šetalište dr. Ivše Lebovića 11, 43000 Bjelovar
Tel: 043 22 00 23
e-mail: gema@bj.t-com.hr
Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak: 10-13 i 16-20
subotom: 9-14            

Direktor: Zoran Segin dipl. ing. stroj.     
Serviser: Senad Begić - MTB prvak Hrvatske